Pokud zvažujete přechod na GNU/Linux, zkuste si nejprve prečíst následující poučku.