InDesign přes svou úžasnost neumí některé základní věci. Už jsem tu psal o problémech s poznámkami pod čarou. Není možné udělat nultou poznámku pod čarou označenou hvězdičkou. Teď jsem přišel na to, jak to obejít:

Hvězdičku je potřeba vložit ručně a u první poznámky přidat před č. 1 řádek s hvězdičkou a textem (a vše patřičně zformátovat). Co když ale na první straně ještě žádná poznámka není? Pak je potřeba začít na druhé straně nový oddíl (panel stránky - kliknout na str. 2, v menu panelu zvolit "volby číslování a oddílů...") a nastavit, aby se poznámky číslovaly v každém oddílu od 1 (text - volby poznámek pod čarou dokumentu - číslování znovu začít na každé... a vybrat "oddílu"). Pak je potřeba vložit na první straně někam poznámku, číslo přetřít na bílo a místo toho dát na příslušné místo hvězdičku. Nu a v poznámce stačí smazat 1 a napsat *. Jednodušší už to v Adobe udělat nemohli.

A druhý trik: co když potřebujete spadávku na vnitřním okraji stránky? Sice nastavit lze, ale objekty přesahují do protilehlé strany. Je potřeba jít opět do panelu stránky, povolit v menu panelu "přemístění stránek dokumentu" ale ne "vybraných dvojstránek", vybrat pravou stranu a táhnout ji doprava, až se objeví černá čára. Pak se stránky rozpojí (pravá je o řádek níž), ale zůstanou rozdělené na pravé a levé.